Płatności

Koszt pakietu ustalany jest indywidualnie
Płatność następuje po ustaleniu zakresu obowiązków. Umowa jest ustalana indywidualnie, w zależności od Państwa oczekiwań. Początkiem rozpoczęcia współpracy jest terminowa płatność w wys. 30% ustalonej kwoty.